• Good News: Hindi na mabagal ang PC mo dahil ni-reformat na ng kapatid mo.
  • Bad News: Hindi siya nagpaalam sayo.